№11/2022

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Васильєв Є.О.
ЗАПОЧАТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ХІХ СТОЛІТТІ

Григоренко Є.І., Дьякова А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОСПЕКТИВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

Єрофєєва М.М.
ДО ПИТАННЯ КОЛІЗІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ

Зозуля А.С.
АДАПТАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ковний Ю.Є.
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ VS ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗБАЛАНСУВАННЯ

Король К.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ

Мерник А.М., Стоян Є.О., Артеменко К.С.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Митрофанов І.І.
КАТЕГОРІЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Мозоль Н.І.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Пономаренко А.Б.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ Я. ДОМБРОВСЬКОГО

Руснак Ю.І., Каптан М.В., Остапенко А.І.
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОГРАМИ «ЛЕНД-ЛІЗ»

Сковронська І.Ю.
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЯ

Тагієв А.С., Уколова В.О., Уколова Є.О.
ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ

Хажинський Р.М.
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО ЯК СКЛАДОВА СОМАТИЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРОБЛЕМА ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

РОЗДІЛ 2КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Атаманчук Ю.І., Феньків В.В.
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ

Гедульянов В.Е.
ВІДКЛИКАННЯ ВИБОРНИХ ПОСАДОВИХ ТА ІНШИХ ОСІБ В УКРАЇНІ: ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Гончаров В.О.
ПРОБЛЕМА СУДОВОГО АКТИВІЗМУ В ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Дереш Ю.В., Романчук А.О.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЙОГО НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ДОБРОЧЕСНОГО СКЛАДУ

Дядик В.О.
ДОКТРИНА КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗРОБКИ В УКРАЇНІ

Журавльов А.С., Комаровський М.Д., Трунов М.В.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО ПЕРІОДУ

Ільченко В.О., Фесенко М.О.
ПЕРЕХІДНЕ ПРАВОСУДДЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗУМІННЯ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ

Клочко М.О., Червінська Д.І.
ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ

Коверя Р.М.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Колодін Д.О.
МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВСТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ

Костін М.І., Шаповал А.О., Давиденко П.О.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Кубасова Є.Г.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, КРИТЕРІЇ

Курінний Є.В.
МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ КЕЙС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ

Нікітіна Л.О.
КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ : ПРОБЛЕМАТИКА ОБМЕЖЕННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОХОРОНИ

Парамонов Н.В.
СВОБОДА ВИБОРУ РЕПРОДУКТИВНОГО ПРАВА ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ОСОБИ

Словська І.Є.
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ: ПРАВОВИЙ СТАТУС І ПРОБЛЕМИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Стрільчук В.А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ

РОЗДІЛ 3ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Антонов М., Римарчук Р.М.
ЗВИЧАЙ ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРАКТИЦІ ТА ПРИКЛАДИ ЗАКРІПЛЕННЯ У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Батенчук М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Безпалько Ю.Ю., Шаповал К.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРОДЖЕННЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Бойко В.В.
КРИТЕРІЇ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ ЯК СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ РОЗУМНОСТІ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Бровченко Т.І., Жук О.І.
УКЛАДАННЯ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Василенко Л.П.
ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Васильєва В.В.
ЗМІНИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТОВАРИСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Возняк І.З.
ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РІШЕННЯМИ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ В УКРАЇНІ ТА ПРАКТИЦІ ЄСПЛ

Волох О.К., Чумаков Д.Д.
АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ У СПРАВАХ ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ ПО ПРИЧИНІ ВІДМОВИ ВІД ВАКЦИНАЦІЇ

Дем’янчук І.Р.
ПІДСТАВИ НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Добрянський М.В., Тарнавська М. І.
ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО СТЯГНЕННЯ ЗА БОРГОВИМИ РОЗПИСКАМИ

Долинська М.С.
ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ДОСЯГНУТИХ У ПРОЦЕСІ МЕДІАЦІЇ, ДО ЗАКІНЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ БЕЗ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ ЗА УЧАСТЮ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Зборівський Ю.-А.Я.
ДОГОВІРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ТРАНСПЛАНТАЦІЇ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЛЮДИНІ

Кабальський Р.О.
ВПРОВАДЖЕННЯ ДАНИХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ, BLOCKCHAIN ТА BIG DATA В ЦИВІЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО

Карачевцева К.Д., Крохмаль Р.О., Ковальчук А. П.
ДОГОВОРИ ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ В ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ

Кондрат’єва Л.А.
ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ УСИНОВЛЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Кравцов С.О., Петров М.С., Іванова О.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ “LAY JUDGES” ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Кравчук І.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ ПАЦІЄНТОВІ НЕВДАЛИМ МЕДИЧНИМ ВТРУЧАННЯМ

Кухарєв О.Є.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СПАДКОЄМЦЯМИ ПРАВА НА ПРИЙНЯТТЯ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Максимов О.М., Бондар О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ ЗА ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Малюта О.С., Шестопал Р.Є.
ПІДСТАВИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Мамедова С.М., Драч Н. І.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЇЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

Надієнко О.І.
ФРАУДАТОРНІ ПРАВОЧИНИ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Ольховик Л.А., Іванова О.М.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАЄМНИЦІ УСИНОВЛЕННЯ

Парасюк М.В.
ОСНОВИ ЦИФРОВОГО ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Садова С.С., Самойлова С.А.
ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ГІПОТЕТИЧНИЙ СУБ’ЄКТ ПРАВА

Світличний О.П.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОКРЕМІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Сиволап І.В.
СУДОВІ ВИТРАТИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Тагієв А.С., Рижкова Ю.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ СУЧАСНОГО СІНГАПУРУ

Тарнавська М.І.
ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ ЯК ЧИННИК ПОЗИТИВНИХ ЗМІН В НАУЦІ, ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ І ВИКЛАДАННІ

Федоренко Т.В., Рачинський Р.Ю.
АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ (АНГЛІЇ) ТА ФРАНЦІЇ

Чаус Ю.В., Беспалова К.О., Дуднік Д.А.
КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Яніцька І.А.
ЕЛЕКТРОННЕ СУДОЧИНСТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ У СПРАВАХ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ

Ященко Д.С., Оксенюк К.М.
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРИПТОВАЛЮТИ ЯК ОБ’ЄКТА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ В КРАЇНАХ РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ТА АНГЛОСАКСОНСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВА

РОЗДІЛ 4ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Дроздов М.Є., Бондар О.С.
ЩОДО ЗМІСТУ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

Жаровська І. М.
ЦИФРОВЕ СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ

Керноз Н.Є., Кот В.В., Стеченко К.Л.
ПИСЬМОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ: ПРОБЛЕМНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Міщенко В.С.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА ТАКТИКИ ДЕРЖАВИ НА ЗАСАДАХ ІДЕОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Овченко О.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ, ПОЛЬЩІ ТА НІМЕЧЧИНІ

Остапенко Ю.І.
МЕХАНІЗМ РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У РАМКАХ СОТ (ОСНОВНІ АСПЕКТИ)

Пільков К.М.
СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ У СУДІ: ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ МОДЕЛІ

Puzikova V.S.
THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SPHERE IN UKRAINE, MULTIMODAL TRANSPORTATION

Радченко Я.М.
УКЛАДЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Чубар А.Р., Тимченко Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

РОЗДІЛ 5ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Александров В.М., Григоренко Є.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИКИ ВІДШКОДУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ АКТАМИ, ЩО ВИЗНАНО НЕКОНСТИТУЦІЙНИМИ: НА ПРИКЛАДІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРОКУРОРІВ

Бурнягіна Ю.М.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Галкіна Н.М., Ковальчук Д.Р., Кундій А.Ю.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН IT-ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ

Калашник Д.В., Калмиков М.Р., Шліхта О.М.
ЕЙДЖИЗМ У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ: СПОСОБИ ПРОТИДІЇ ТА ЗАХИСТУ

Карпенко Р.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Миколаєць А.П.
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ФОРМ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Островерх А.М.
СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Таран І.О., Плескун О.В.
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Тищенко О.В., Черноус С.М., Дунаєвська Л.Г.
ОСОБЛИВІ ВИДИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО;ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Баїк О.І., Кіра С.О.
АНАЛІЗ ЕВОЛЮЦІЇ ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЩО НАБРАЛИ ЧИННОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Бубнюк В.О.
АГРОБІЗНЕС В УКРАЇНІ: ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ, ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Дехтярьов Є.В., Огієвич С.М.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Задихайло Д.Д., Савченко А.М.
ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мельник Я.О., Подоляк С.А.
НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА В УМОВАХ ВІЙНИ

Огієвич А.О., Романова А.Є.
ШАХРАЙСТВО У СФЕРІ ОБІГУ БАНКІВСЬКИХ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Павлюченко Ю.М., Довгань Б.В.
ВИРОБНИЦТВО ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БІОПАЛИВА ЯК ВИД ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

РОЗДІЛ 7АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Антоненко А.В.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДЧУЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ НА ЕТАПІ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ВИКУПУ: ПРАВОВА СУТНІСТЬ, СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Бахчев К.В.
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ЖИТТЯ ВІЛ/СНІД-ІНФІКОВАНИХ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

Бондаренко О.C., Уткіна М.C.
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ СУДДІВ В УМОВАХ СУДОВОЇ РЕФОРМИ

Вітвіцька Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО ОФІЦЕРА ГРОМАДИ

Гайдаров С.С.
ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ДІЛОВИХ ПАРТНЕРІВ (КОНТРАГЕНТІВ)

Гарбінська-Руденко А.В., Паланська Б.І., Кирієнко К.С.
ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ

Гринько Р.В., Демчик Н.П., Мота А.Ф.
ЗАОХОЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Hrytsenko V.H.
THE LEGAL FORMS OF PUBLIC CONTROL

Гусейнов Ільгар Вугар огли
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СИСТЕМИ ОРГАНІВ ТА УСТАНОВ ПО ЗДІЙСНЕННЮ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ: ЕМПІРИКО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПРАВОВОГО ОСЯГАННЯ

Іщенко І.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕВЕНТИВНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Казначеєв Д.Г., Волков Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІДЕОМОТОРНОГО ТРЕНУВАННЯ ПІД ЧАС ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ

Кальна А.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ПРОТИДІЇ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Клапоущак Д.С.
ПРИМУСОВЕ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ВИНАХОДІВ: ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Ковальчук Л.В., Міхайліна Т.В.
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ІНФОРМАЦІЙНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ

Коренев А.О.
ПІДХОДИ ДО СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Котуха О.С., Коцан-Олинець Ю.Я.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВИКЛИКИ ТА ЗАВДАННЯ

Краковська А.Є., Євтушенко Д.О.
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОЧИЩЕННЯ ВЛАДИ» В РОЗРІЗІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Кульчицький В.В.
МІСЦЕ НЕТРАДИЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СЕРЕД ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНЮВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

Кусько Р.В.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

Лук’янова Г.Ю.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Макарчук В.В.
ПОНЯТТЯ КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВИХ ПРОЦЕДУР ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Маринів Н.А.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Opatskyi R.M.
IMPROVING THE ACTIVITIES OF THE BODIES OF THE MIA OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE SECURITY ENVIRONMENT OF THE STATE

Петричук М.В.
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Пятигора К.В.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ЕЛЕКТРОННОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

Савчук Р.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Стрельченко О.Г., Бухтіярова І.Г., Бухтіяров О.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРІДНЕНИХ ДО БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ) ПОНЯТЬ У РАМКАХ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Сукмановська Л.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТАМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХОДІВ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ НА ТРАНСПОРТІ

Токарєва К.С.
ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Тугарова О.К.
ПРИНЦИПИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Хохленкова Є.В.
ВІРТУАЛЬНІ ВАЛЮТИ ЯК СПОСІБ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Хрустальова Ю.С.
ГЕНЕЗА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

Chaus A.O.
DIRECTIONS OF THE PREVENTION OF OFFENSES IN THE SPHERE OF ILLEGAL DRUG TRAFFICKING IN UKRAINE TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN EXPERIENCE

Шапошник А.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА ЯК ЕЛЕМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ЙОГО УЧАСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Шарая А.А., Панкратова Д.О.
ЩОДО ПИТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ПРАВОВИХ СПОРІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Шевчук В.С.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ НА ПУБЛІЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Вергелес О.О.
ОСОБЛИВОСТІ НАСИЛЬСТВА ДІТЕЙ ЯК СУСПІЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНОГО ДІЯННЯ

Верещук А.В.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНОГО І БІОЛОГІЧНОГО В ОСОБІ ЗЛОЧИНЦЯ

Григор’єва М.Є.
ГУМАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Гритенко О.А.
ПОКАРАННЯ ЗА ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ У ЗАКОНОДАВСТВІ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

Діброва Т.А., Пісенко Д.О., Сметаніна Н.В.
КІБЕРЗЛОЧИННІСТЬ ТА КІБЕРШАХРАЙСТВО В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Коваль М.М.
ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Колодчин Д.В.
СТАН, РІВЕНЬ, ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ПРОБАЦІЇ

Косяченко К.Е.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА НАУКОВЕ СУПРОВОДЖЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Кріцак І.В.
КОНЦЕПЦІЯ БЕЗПЕКОВОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПРИКЛАДІ СТРАТЕГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ: ЦІННІСНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ДУХОВНИЙ АКЦЕНТ

Лизун С.О., Дереш Ю.В.
ТЕНДЕНЦІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОЇ АГРЕСІЇ РФ

Лисько Т.Д., Паламарчук В.О.
БОТОФЕРМИ ТА ІНШІ КІБЕРЗАГРОЗИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Орловський Р.С., Пахомов А.В.
ОБ’ЄКТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАГАЛЬНОГО СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЙОГО ОЗНАКИ ТА ЗНАЧЕННЯ

Пасічник І.О., Кулик К.Д.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНКРЕТНОЇ ЖИТТЄВОЇ СИТУАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ МОТИВУ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

Питомець А.І., Болотов О.О.
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ АБО ІНШИМ НЕЗАКОННИМ УГОДАМ ЩОДО ЛЮДИНИ

Потапова Д.І., Василенко А.В.
ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ

Сікан О.М.
СТАМБУЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ: ОКРЕМІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Сметаніна Н.В., Нестеренко А.О., Кара М.О.
ОСОБА НЕПОВНОЛІТНЬОГО ЗЛОЧИНЦЯ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИТОКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Сокуренко В.В.
КРИМІНОЛОГІЯ ВІЙНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОРУПЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ: ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Стукаліна О.В.
КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ ТЕРОРИСТИЧНІ АКТИ У ВЕЛИКИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Таволжанська Ю.С.
КРИТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ІНІЦІАТИВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 2021 РОКУ ЩОДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КАТУВАННЯ

Янішевська К.Д., Шеін Д.С.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЛАТЕНТНОСТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ВЧИНЕНИХ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бережний О.І., Бухова Д.М.
ДОПУСТИМІСТЬ І ДОКАЗОВЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА

Бондар В.С.
СУДОВО-БАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ МОДЕЛЕЙ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА БОЄПРИПАСІВ ДО НЕЇ

Гетьман Г.М.
ОГЛЯД ТРУПА, ПОВ’ЯЗАНИЙ З ЕКСГУМАЦІЄЮ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Давиденко С.В., Марочкін О.І.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Дуфенюк О.М.
БАЛАНС МЕТИ ТА ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ АБО ПРО «НОВЕ ОБЛИЧЧЯ» СТАРИХ ПРАКТИК КАТУВАНЬ ТА ТОРТУР

Єфімов В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО ВИКРИТТЯ РОЗКРАДАНЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ

Ковтун В.В., Ковтуненко О.А.
МИЛЬНІ БУЛЬБАШКИ + КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ = РОЗДУМИ ПРАВНИКІВ ПРО ПРОБЛЕМАТИКУ КРИПТОВАЛЮТИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Крицька І.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Кучинська О.П., Циганюк Ю.В.
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ВИКРИВАЧА ТА ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Ларкін М.О.
ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ВСТАНОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ЧЛЕНАМИ МОЛОДІЖНИХ НЕФОРМАЛЬНИХ ГРУП (ОБ’ЄДНАНЬ)

Маленко В.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНИХ АБО ЗНИЩЕНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Марченко О.А.
ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ РОЗШУКОВИХ ДІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Метіль А.С., Часова Т.О.
ПРЕДСТАВНИКИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Мирошниченко Ю.М.
БАЗОВІ ЗАСАДИ ТАКТИКИ СУДОВОГО ДОПИТУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Піцик В.С.
СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНИХ ЗАСАД ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ ТА ОСІБ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАТУСІ ПІДВИЩЕНОГО ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ

Потапова Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРОРА ПРИ ПРОВЕДЕННІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) І НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Таран О.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО

Тундаєв С.М.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЛОЧИННИХ СПІЛЬНОТ ТА ОСІБ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У СТАТУСІ ПІДВИЩЕНОГО ЗЛОЧИННОГО ВПЛИВУ

Хахуцяк О.Ю., Степанова Г.М.
МЕДІАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Христов О.Л.
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПІД ЧАС ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

Червінський В.В.
ЗМІСТ ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПРИГОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Черемнова А.І.
ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КОМПʼЮТЕРНОГО ПОЛІГРАФА

Чорний Г.О., Луценко А.П.
ДЕСТРУКТИВНА ПОВЕДІНКА: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМИ ЇЇ ПРОЯВУ

Чорний Г.О., Соляник Є.О.
ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ТА МАЛОЛІТНІХ ОСІБ У ЯКОСТІ ПОТЕРПІЛИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Шендрик В.В., Кучеренко В.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ З ОРГАНОМ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ ЩОДО РОЗКРАДАНЬ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ СЛУЖБОВИМ СТАНОВИЩЕМ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Яремчук В.О.
СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА І КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Аляєв С.В.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ РФ В УКРАЇНІ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Землякова Д.О.
НЕУПЕРЕДЖЕНІСТЬ СУДДІ ПРИ РОЗГЛЯДІ СПРАВ ПРО ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Морозов Я.І.
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ДОБРОЧЕСНІСТЬ СУДДІ» У НАЦІОНАЛЬНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ПРАКТИЦІ

Остафійчук Л.А.
ПРО ГОНОРАР УСПІХУ АДВОКАТА

Ребриш А.С.
ПРОКУРОР-СТАЖИСТ: БУТИ ЧИ НЕ БУТИ

Точій А.О., Бойко А.О.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОЗАСУДОВИХ ЮРИДИЧНИХ ПРОЦЕДУР

Шаповал В.Д., Лашко Є.Є., Уманська А.О., Білявська Є.Р., Висоцька А.Є.
ФУНКЦІОНАЛЬНА НЕДОСКОНАЛІСТЬ СУДОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМИ

Яновицька А.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОСТУПНОСТІ ПРАВОСУДДЯ В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян С.Р., Жигальов І.Г., Ткачов В.С.
ВПЛИВ ВИХОДУ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ

Ахмедова А.О., Гахраманова І.Б., Генкул Ю.В.
ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ РАТИФІКАЦІЇ КОНВЕНЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ЖІНОК І ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА БОРОТЬБУ ІЗ ЦИМИ ЯВИЩАМИ

Баїк О.І., Баїк М.Р.
ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА СЕКТОРАЛЬНИХ САНКЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Бойчук Д.С., Острогляд Д.А., Чернявська Д.С.
ЩОДО ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ

Бурдюжа О.М.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Вертегел Є.П., Піхновська Т.А.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ACQUIS COMMUNAUTAIRE У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОБУТУ ТВАРИН

Галан В.О., Рідкобород Ю.В., Мелаш А.С.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ

Дашковська О.Р.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ДОВКІЛЛЮ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Денисенко С.І.
СУДОВА ПРАКТИКА СУДУ ЄС ЯК ОСНОВА ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Канєнберг-Сандул О.К.
ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Киричук Б.С., Якимчук М.Ю.
ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА

Мануїлова К.В., Гребенюк Д.О.
ДИПЛОМАТІЯ ЗАРАДИ ПРАВ ЛЮДИНИ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ

Мартинюк О.В., Гаврилюк С.В.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ПІДТРИМЦІ ЗАГАЛЬНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ

Сіваш А.А., Шерстюк К.Д.
КОНВЕНЦІЯ РАДИ ЄВРОПИ ПРО ЗАПОБІГАННЯ НАСИЛЬСТВУ СТОСОВНО ЖІНОК І ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ ТА БОРОТЬБУ ІЗ ЦИМИ ЯВИЩАМИ: ЗНАЧЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

Сіваш О.М.
ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ МІЖНАРОДНИХ МІЖУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Філатов В.В.
ПРАВОВІ ФОРМИ РОБОТИ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ У СФЕРІ ПЕРЕХІДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Харитонов Р.Ф., Масловська Т.П.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА РАДА ЄВРОПИ

Харитонов Р.Ф., Перова О.А.
РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РАДИ ЄВРОПИ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Тімченко О.П., Козій І.В., Пігош М.А.
ФЕНОМЕН ГАРМОНІЗАЦІЇ ВЧЕНЬ ПОЗИТИВІЗМУ ТА ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

Шандрук С.М.
СУТНІСТЬ ЛОБІЗМУ ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Легеза Ю.О., Борисенко А.О.
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СУДОВИЙ РОЗСУД У ВРЕГУЛЮВАННІ ВИБОРЧИХ СПОРІВ: ПРАКТИКА ЄСПЛ

Ратушний С.М.
РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ВІДНОСИН: ПУБЛІЧНО ТА ПРИВАТНОПРАВОВІ АСПЕКТИ

Синюшко Д.А.
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ НЕЗАКОННОЇ ПОРУБКИ АБО НЕЗАКОННОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗБУТУ ЛІСУ

Владишевська В.В., Храпенко О.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ У МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ

Северінова О.Б., Осипенко Р.І.
ЗВІЛЬНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ВІД ПОКАРАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРИМУСОВОГО ЗАХОДУ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ У ВИДІ ПОКЛАДЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗАПОДІЯНИХ МАЙНОВИХ ЗБИТКІВ

Харченко М.В.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗСУДУ СУДДІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Руснак Л.В.
ПРИНЦИПИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ДОКАЗУВАННЯ

Гордєєв В.В.
ПОНЯТТЯ ДОКАЗІВ ТА ДОКАЗУВАННЯ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ

Азізова Сабіна
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ І РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: ДОСВІД УКРАЇНИ

Загороднюк С.О., Слатвінська В.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ АРЕШТУ

Руденко Л.Д.
ПРАВО НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Репчонок А.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Маілунц К.Е.
ВПЛИВ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ДЕРЖАВ НА ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Меликов Р.Г.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ЗА ПОРУШЕННЯ МГП ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ОЗБРОЄНЬ

Зайцев С.Ю.
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ

Столяр О.П.
МЕДІАЦІЯ ЯК СПОСІБ ВРЕГУЛЮВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ