Реєстрація авторів

Редакція протягом тижня після отримання статті направляє автору поштою довідку

про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора,

завірену печаткою. Для вчасного отримання довідки необхідно уважно заповнити