Рецензування

Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії.

Вид рецензування - двохстороннє сліпе (рецензенти не знають авторів, автори не знають рецензента).

Завданням рецензування є сприяння відбору рукописів для публікування та формування рекомендацій щодо їх покращення. Процедура рецензування орієнтована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам журналу та передбачає всебічний аналіз переваг та недоліків статті.

Після прийняття рішення про публікацію статті відповідальний секретар повідомляє про це автору електронною поштою.

Рецензенту забороняється будь-яке використання матеріалів автора без його дозволу.

Критерії рецензування статей:

- відповідність тематиці видання;

- актуальність дослідження;

- практична цінність результатів дослідження;

- аргументованість висновків;

- ступінь розкриття контенту статті у розширеній анотації.