№7/2021

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Мінченко О.В.
ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ ЯК ФОРМИ ПРАВА

Новіков Д.О.
МІСЦЕ ПРАВОВОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ В МЕТОДОЛОГІЇ ЮРИДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЮРИДИЧНІЙ АРГУМЕНТАЦІЇ

Сатаренко В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ НОРМ ПРАВА В УМОВАХ ДІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Косілова О.І., Кравченко К.В.
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ У ЗАХИСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

Ларченко М.О.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Олійник А.Ю.
ОБМЕЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ СВОБОДИ НА ПІДПРИЄМНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОКРЕМИХ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Павленко В.П.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ, КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ І ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ

Рябовол Л.Т.
МІЖНАРОДНІ АКТИ ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ АНТИДИСКРИМІНАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Сюсько М.М.
СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Халюк С.О.
ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Баранкова В.В.
ВИТРЕБОВУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ І ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЇ

Василів С.С.
ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ СІМЕЙНИХ СПОРІВ

Городецька І.А.
МЕДІАЦІЯ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ

Гресь Н.М., Стрельник В.В.
СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО КРІЗЬ ПРИЗМУ «ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛІННЯ» ПРАВ ЛЮДИНИ

Дяченко С.В., Головченко С.В.
ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У РАЗІ ЙОГО ОБМЕЖЕННЯ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Кіреєва Н.О., Іванова А.С.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ВІДВІДУВАННІ ГРАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА УЧАСТІ В АЗАРТНИХ ІГРАХ ЯК КАТЕГОРІЯ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Кондратюк В.В.
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ У ВРЕГУЛЮВАННІ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Конончук Н.М.
ВИЗНАЧЕННЯ СІМЕЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДИТИНИ У СІМ’Ї ЇЇ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Корнєва П.М.
МЕДИЧНИЙ ТУРИЗМ В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

Костяшкін І.О.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН В ОКРЕМОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Кронда О.Ю.
НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ ЩОДО ОМАНЛИВОГО ТА НЕПРАВОМІРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ЗАЗНАЧЕНЬ

Леонов К.Ю.
ВІДМЕЖУВАННЯ КАТЕГОРІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ВІД СУМІЖНИХ КАТЕГОРІЙ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

Логвінова М.В.
РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ТА МЕЖ ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ

Островська Л.А., Сулейманова С.Р.
ПЕРСПЕКТИВИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ДОСВІД ІЗРАЇЛЮ

Спєсівцев Д.С.
ПРАВОВА ПРИРОДА КОНТРЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Грудницький В.М.
ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ ЗА УМОВ ЦИФРОВОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІК

Прилуцька А.В.
ІНСТИТУТ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ З МЕДІАЦІЄЮ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дубинський О.Ю., Достдар Р.М.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДАХ ПРО СТЯГНЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗАРОБІТКУ ЗА ЧАС ВИМУШЕНОГО ПРОГУЛУ: ТЕОРІЯ ТА СУДОВА ПРАКТИКА

Рибак О.О.
ВІДПУСТКА ЯК РІЗНОВИД ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ

Русаль Л.М.
ПРАВО НА НЕОПЛАЧУВАНУ ВІДПУСТКУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

Тихонюк О.В.
ЩОДО ЗГОДИ НА ВИКОНАННЯ ДОДАТКОВОЇ РОБОТИ ТА ПРАВА НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ПРАЦІ

Щербюк Н.Ю.
ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Платонова Є.О.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ МАЛИХ РІЧОК В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бондаренко О.C., Чернадчук О.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ

Бубнівська Д.І., Волох О.К.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Вдовічена Л.І.
ФУНКЦІЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

Гаруст Ю.В., Мельник В.І., Миргород-Карпова В.В., Малетов Д.В., Павленко Б.О., Кіяшко Ю.М.
ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ОЦІНКИ НАМІРІВ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ

Дрок І.С.
ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Зіборєва О.Б.
ОСВІТА УПРОДОВЖ ВІЙСЬКОВОЇ КАР’ЄРИ ЯК ПРИНЦИП ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Каглинський О.Є., Сорочинський Д.М.
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРАВ І СВОБОД ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Кравчук А.Д.
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Красавцев А.І.
МІСЦЕ САМОРЕГУЛІВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Медяник В.А.
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мельниченко Б.Б.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Міхровська М.С.
ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕНЯ ЦИФРОВОГО УРЯДУВАННЯ

Павленко В.С.
ПРОТИДІЯ ТЕРОРИЗМУ, ПОЛІТИЧНОМУ І РЕЛІГІЙНОМУ ЕКСТРЕМІЗМУ В УМОВАХ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Пилипенко О.С.
СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ДЖЕРЕЛ ПРАВА: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Рарицька В.Б.
ПОДАТКОВЕ ПРАВО ДЕРЖАВИ ЯК ФОРМА ОБОВ’ЯЗКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЩОДО АКУМУЛЮВАННЯ В ДЕРЖАВНОМУ БЮДЖЕТІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

Сергієнко Н.А.
ЗМІСТ ТА ОБ’ЄКТ ПРАВОВІДНОСИН У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Смерницький Д.В.
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ У ТЕХНІЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ: ПРАВОВІ ОСНОВИ

Спасенко В.О.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ЩОДО КАРАНТИНУ ЛЮДЕЙ

Сушик О.В.
МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ЗМІНАМ КЛІМАТУ (КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА) У СВІТЛІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАCАД

Теличко О.А., Рекун В.А.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДИФАМАЦІЮ В МЕДІАПРОСТОРІ В МІЖНАРОДНОМУ ТА ВІТЧИЗНЯНОМУ ПРАВІ

Франков О.С.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ТА ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Білько І.П.
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Волинець Р.А.
АНАЛІЗ ВИСНОВКІВ ОБ’ЄДНАНОЇ ПАЛАТИ КАСАЦІЙНОГО КРИМІНАЛЬНОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ЗА СУКУПНІСТЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ І СУКУПНІСТЮ ВИРОКІВ

Лук’янюк С.В.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЕКСТРЕМІЗМУ

Олійник Х.В.
КАРАНІСТЬ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОЛЯГАЮТЬ У ПРОПАГАНДІ, ПЛАНУВАННІ, ПІДГОТОВЦІ, РОЗВ’ЯЗУВАННІ ТА ВЕДЕННІ АГРЕСИВНОЇ ВІЙНИ

Шабетя С.А.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Юріков О.О.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УМИСНЕ ПОШКОДЖЕННЯ АБО РУЙНУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Лев Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОТИДІЇ ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ СЛУЖБОВИМИ ОСОБАМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

Марченко Т.Ю.
КОРЕЛЯЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ТА ПРАВА, ГАРАНТОВАНОГО СТ. 6(3)B КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД КРІЗЬ ПРИЗМУ РІШЕНЬ ЄСПЛ

Павліченко Є.В., Анненко О.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАНЬ ТА СКАРГ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ

Поляк Ю.П.
ВИМОГИ ДО ФІКСУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ ХОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ОКРЕМИХ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стрежнєв Г.Д.
СУДОВА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ПРИКЛАД ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДОВИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Туманянц А.Р.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ

РОЗДІЛ 10МІЖНАРОДНЕПРАВО

Baran A.V., Bilohorka L.V.
ROLE OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IN ESTABLISHING THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE SPACE

Григоров О.М.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Єрхан О.В., Даниленко С.І.
КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Єрхан О.В.
КОМУНІКАТИВНА ПОЛІТИКА УРЯДОВИХ СТРУКТУР: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Карвацька С.Б., Чепель О.Д.
ДИНАМІКА СТАНДАРТУ ПРАВА НА НЕДИСКРИМІНАЦІЮ: ІНТЕРПРЕТАЦІЙНА ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Кірик А.Ю.
ПОНЯТТЯ Й ОСНОВНІ СПОСОБИ НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ І ТРЕТІХ КРАЇН ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Клименко Д.О.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Лихогляд В.П.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЗАХИСТУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН

Матвєєва Т.А.
СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПРАВА

Табачук Н.П.
ЗЛОВЖИВАННЯ МОНОПОЛЬНИМ (ДОМІНУЮЧИМ) СТАНОВИЩЕМ НА ЦИФРОВИХ РИНКАХ У МЕЖАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: АКТУАЛЬНІ СПРАВИ

Фещуков Г.В.
КОНЦЕПЦІЯ «OCCUPATION BY PROXY» У МІЖНАРОДНОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ. ОКУПАЦІЯ ЧАСТИН ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ ЯК ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ ЦІЄЇ КОНЦЕПЦІЇ

РОЗДІЛ 11 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Геєць І.В.
ПРАВОВИЙ НІГІЛІЗМ ЯК ФОРМА ДЕФОРМАЦІЇ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ

Романів Х.Б.
ЖИТИ ГІДНО ЯК ЗМІСТ ПРАВА НА ЖИТТЯ

РОЗДІЛ 12 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

Кузніченко О.В., Стариченко А.О.
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПО ОХОРОНІ ПРАВ ДІТЕЙ

Біцюк А.В.
ДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ І ЦИВІЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ НЕОБҐРУНТОВАНИХ АКТИВІВ

Шагака О.В.
УХИЛЕННЯ ВІД УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Яцишин В.В.
ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, РІВНОПРАВНОСТІ СТОРІН, КОНСТРУКТИВНОСТІ ТА ВЗАЄМОДІЇ У СОЦІАЛЬНОМУ ДІАЛОЗІ В СФЕРІ ПРАЦІ

Бернацький І.В.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ В РЕЖИМІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Лазаренко В.В.
МІСЦЕ ПРИХОВУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В ІНСТИТУТІ ПРИЧЕТНОСТІ ДО ЗЛОЧИНУ

Качурінер В.Л., Згама А.О.
КОНСТИТУЦІЙНА СКАРГА ЯК ФОРМА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Барвіненко В.Д.
ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ – ПРИНЦИП МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ?