№5/2023

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА;ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

Воєвода М.В.
ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД

Гайдамака В.О.
ЕКОЛОГІЧНА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ МІСЦЕ В ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Ібрагімзаде Ельшад Рафіг огли.
СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ ЗАКОННОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Румʼянцев В.О., Лісогорова К.М., Сіваш О.М., Гоцуляк С.Л.
СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ГЕТЬМАНА П. СКОРОПАДСЬКОГО

Скуріхін С.М.
РЕСУРСИ ВЛАДИ: ЕТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

Туренко А.Ю.
РЕАЛІЗМ НОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ

Яковюк І.В.
КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЗЛОЧИН ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО

Максіменцева Н.О.
НОВАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИБОРИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Петришина М.О., Грінченко М.О.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОВНИХ ВІДНОСИН У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ

РОЗДІЛ 3 ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС;СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Бойчук Р.В.
ВІДМІННІСТЬ ПИСЬМОВИХ ДОКАЗІВ ВІД ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Бондарєва М.В., Шкрібляк К.П.
ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ ТА ОБҐРУНТОВАНОСТІ НОТАРІАЛЬНИХ АКТІВ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Васильєва В.А., Васильєва В.В.
БЕЗВІДКЛИЧНА ДОВІРЕНІСТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ: ХРОНОЛОГІЯ ЗМІН ТА НОВЕ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ

Васильєва-Шаламова Ж.В., Ковальчук І.А.
ЕЛЕКТРОННІ ДОКАЗИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Дворнікова П.А., Бровченко Т.І.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МЕТАВСЕСВІТІ ЯК ВИКЛИК ОСНОВНИМ ПОСТУЛАТАМ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Дяченко С.В., Михалик М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

Заклівенець М.О.
ПРИНЦИП ДОБРОСОВІСНОСТІ В ДОГОВІРНОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зосименко О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЗА ДОГОВОРАМИ КЕРОВАНОГО ДОСТУПУ

Кабальський Р.О.
ЗНАЧЕННЯ МЕТАДАНИХ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ

Ковтуненко О.А., Дашко Д.С.
ПРОБЛЕМАТИКА ПОДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Красицька Л.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СОЛІДАРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Кузнецова Л.В., Солонько М.Ф.
ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ

Ліскова А.К.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РОЗГЛЯДУ КАТЕГОРІЙ СУДОВИХ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ СЛУЖБ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

Matvieieva A.V., Panchenko V.V.
INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATIONS: EFFICIENCY OF ACTIVITY

Мінковський В.В.
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Надієнко О.І.
«СУД З БАГАТЬМА ДВЕРИМА» ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Оприско М.В.
ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ОСКАРЖЕННЯ ПРОКУРОРОМ РІШЕНЬ ОРГАНУ, ЯКИЙ УПОВНОВАЖЕНИЙ ЗДІЙСНЮВАТИ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ (НА ПРИКЛАДІ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ)

Павлюк Н.М.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРУ РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ ІНТЕРНЕТ

Римарчук Р.М.
ФЕНОМЕН ДУАЛІЗМУ ПРИВАТНОГО ПРАВА

Тимошенко Л.В., Вінюкова О.Б., Гальона І.І.
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВА

Уланська М.О.
ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ УКРАЇНИ, ЄВРОПИ, США

Хомляк О.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ КОРПОРАТИВНОГО ТИПУ ЗА УЧАСТЮ ДЕРЖАВИ. ПРОЦЕС КОРПОРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ПЕРЕВАГИ

Хрущ В.Л.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ДОГЛЯДУ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ

РОЗДІЛ 4 ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО,ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Іваненко Д.Д., Моїсеєнко А.С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АНТИРЕЙДЕРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 2016–2022 РР.

Карандась М.В.
ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОКУПОВАНИХ ДЕРЖАВОЮ-АГРЕСОРОМ ТЕРИТОРІЯХ ЯК КОЛАБОРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Минюк О.Ю.
ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Смородінова М.В., Дяченко С.В.
НЕДІЙСНІСТЬ ТА НІКЧЕМНІСТЬ ДОГОВОРІВ. СУДОВА ПРАКТИКА ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВА

Ткачук С.Г.
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРИПИНЕННЯ КОНТРАФАКЦІЇ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Швидка Т.І., Халецька К.К.
ШЛЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В РЕГУЛЮВАННІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

РОЗДІЛ 5 ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бондар О.С.
ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОБОТОДАВЦЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Косенко Є.Є., Бондар О.С.
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Красюк Т.В., Федорченко А.О.
ПРОФЕСІЙНЕ (ЕМОЦІЙНЕ) ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Одовічена Я.А.
ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З НЕФІКСОВАНИМ РОБОЧИМ ЧАСОМ ТА ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА

РОЗДІЛ 6 ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО;ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Власенко А.С.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛІСОВОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

Постригань В.С.
МІСЦЕ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧАСТИНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Туліна Е.Є.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОКРЕМИХ КОМПОНЕНТІВ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

РОЗДІЛ 7 АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС;ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО

Бахчев К.В.
ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Бевз С.І., Стадник В.Я.
ПОСИЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ

Бліхар М.М., Пилип’як В.В.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Бліхар М.М., Чубай А.В.
ПРОБЛЕМИ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ

Бойко І.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ З ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ЯК ОСНОВНОЇ ФОРМИ КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

Вдовічена Л.І.
ФІСКАЛЬНО-МОНІТОРИНГОВІ ФУНКЦІЇ НОТАРІУСА ЯК ПРОЯВ ЙОГО ПУБЛІЧНО-ПРАВОГО СТАТУСУ

Волох О.К., Мазур Д.М.
ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Зайкіна Г.М.
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Зицик С.Г.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

Лесько Н.В., Кіра С.О.
КІБЕРБЕЗПЕКА ЯК ЧАСТИНА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Лещинський В.П.
ЯКІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОННОСТІ ДОЗВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ: ВИЗНАЧЕННЯ НАУКОВОГО ПІДХОДУ

Лісніченко А.С.
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВІЙСЬКОВИХ АДМІНІСТРАЦІЙ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

Лук’янова Г.Ю.
ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Пастух І.Д.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОЦЕДУРНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Попов К.Л.
КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Пчелін В.Б., Пчеліна О.В.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ ЯК СУБ’ЄКТА СИСТЕМИ КРОВІ

Різник В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ В ПОЛІТИЧНІЙ РЕКЛАМІ

Рябченко Я.С., Удодік А.Є., Полосенко Д.О.
ПРОБЛЕМАТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОНАДНОРМОВІ ВИКИДИ В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Слободянюк М.А.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Тімашов В.О., Гейко Н.Є.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «ДІЯ.СІТІ»

Щедрін Р.А.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

РОЗДІЛ 8 КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ;КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО

Богданова В.А., Проскурня В.А., Полуніна Л.В.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Гладковський М.О.
ПРОДОВЖЕННЯ ДИСКУСІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОБ’ЄКТУ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ (СТ. 209 КК УКРАЇНИ)

Думчиков М.О., Каріх І.В.
НЕПРАВОМІРНИЙ ВПЛИВ НА ІНФОРМАЦІЙНУ ІНФРАСТРУКТУРУ УКРАЇНИ

Карпушина М.Г., Вереша Р.В.
СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ФАКТОР ПРОФІЛАКТИКИ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ МЕДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Король С.С., Горностай А.В.
ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА НЕВИКОНАННЯ НАКАЗУ

Кулик Л.М.
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ОЗБРОЄНИХ ЗЛОЧИНЦІВ, ЯКІ ВЧИНЮЮТЬ АГРЕСИВНО-НАСИЛЬНИЦЬКІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Павленко Л.М.
ОЗНАКИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 263-1 КК: ПРОБЛЕМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Павлова О.С.
СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЖУРНАЛІСТІВ В УКРАЇНІ

Світличний О.О.
ПОТЕРПІЛА ОСОБА ВІД РОЗБЕЩЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ: МОРФОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

Удовиченко О.В.
ОБ’ЄКТ НЕВИКОНАННЯ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ, ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ПРИПИСІВ АБО НЕПРОХОДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ КРИВДНИКІВ

РОЗДІЛ 9 КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА;СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бобечко Н.Р., Фігурський В.М.
ПОНЯТТЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

Дараган В.В., Санакоєв Д.Б.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПРИЯННЯ ГРОМАДЯН ПІДРОЗДІЛАМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У ЗАПОБІГАННІ ВБИВСТВАМ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Дудоров О.О., Мовчан Р.О.
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ПОРЯДКУ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ПОГЛЯД РОЗРОБНИКІВ ПРОЄКТУ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Кметь О.О.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТІЙ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ НА КОНФІДЕНЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Коваленко В.Ф., Лісний І.А., Товста С.П.
КРИМІНАЛЬНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ. ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ КОНСТИТУЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НОРМАМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

Колосовський Є.Ю., Михалюк А.К., Шамрай О.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Кононова В.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ, ЯКИЙ ВЧИНИВ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кубарєва О.В.
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ

Кучинська О.П., Циганюк Ю.В.
ЩОДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Маркєлова В.М.
ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У РЕЗУЛЬТАТІ ОБШУКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Палій М.В., Буравська А.А., Довгань Б.В.
СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Полуніна Л.В.
ОТРИМАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК

Серкевич І.Р., Дільна З.Ф.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТАКТИЧНИХ ПРИЙОМІВ

Skidan N.V.
SUPREME COURTS’ CASE LAW AS A SOURCE OF LAW IN EUROPE: A COMPARATIVE STUDY IN UKRAINIAN PERSPECTIVE

Сліпачик А.І.
ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

Стародубов С.В., Д’ячкова М.О., Сидорчук В.В.
ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ, ОТРИМАНИХ ВНАСЛІДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ НЕДОПУСТИМИМИ: АНАЛІЗ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 10 СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Зубов О.С.
ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО ПРАВОСУДДЯ

Храпенко О.О., Меденцев А.М.
ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У РОБОТІ СУДОВИХ, ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ТА АДВОКАТУРИ

РОЗДІЛ 11 МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Асірян Р.Р., Перепелиця К.О., Асірян С.Р.
ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО ЄС

Балим І.В., Бокатова А.А.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Данильченко О.С.
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У 1949–1976 РОКАХ

Дмитренко Ю.А.
ВЗАЄМОДІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО ДЕРЖАВ ЧЛЕНІВ І УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Іванов А.Г., Ковальчук Д.Р., Кундій А.Ю.
ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Koruts U.Z.
COMBATING HATE SPEECH: EXPERIENCE OF THE COUNCIL OF EUROPE

Краснікова О.В.
ОЗНАКИ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ЧАС СУЧАСНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ

Левченко Ю.В.
МЕХАНІЗМ ВНУТРІШНЬОЇ РЕВІЗІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБʼЄДНАНИХ НАЦІЙ

Мартюхіна Н.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО ПРОТИДІЇ МОВІ ВОРОЖНЕЧІ

Петрова Н.О., Нежевело В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ ТА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

Птиця В.А., Гнітій А.О., Ісянов А.Р.
ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ ДОГОВІРНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Руденко М.М.
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Шалупня К.С.
ВІДСУТНІСТЬ ЗГОДИ НА ПЕРЕСАДКУ АНАТОМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІД ЖИВОГО ДОНОРА ЯК ОДНА З ПІДСТАВ ДЛЯ НЕЗАКОННОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ, ТКАНИН ТА КЛІТИН ЛЮДИНИ

Shamsan Reyad Taha.
INTERNATIONAL LEGAL PERSONALITY OF AN INDIVIDUAL

Янакій М.М., Андрєєва Д.А.
ПРЕЮДИЦІАЛЬНА ПРОЦЕДУРА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ

РОЗДІЛ 12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Богомолов Д.А.
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Гайворонюк Н.В.
ДО ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ДИСКУРСУ ФІЛОСОФІЇ СВОБОДИ

Фальковський А.О., Хажинський Р.М.
КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСГУМАНІЗМУ МАКСА МОРА ТА НОВА ПАРАДИГМА ПРАВ ЛЮДИНИ: ДОСВІД ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ОСМИСЛЕННЯ

Проскурняк О.І.
РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ В ПРОЦЕСІ ДОКАЗУВАННЯ

РОЗДІЛ 13 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Мартиненко О.А., Гущин О.О., Блага А.Б.
ДО ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО НАПРЯМКУ ЗАПОБІГАННЯ ТЕРОРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОРУШЕННЮ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

Драп’ятий Б.Є.
«ВТРАТА ГРОМАДЯНСТВА» ЯК ЮРИДИЧНИЙ КОНЦЕПТ ДОКТРИНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ

Зубкова Л.А.
ДОКТРИНАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ВНУТРІШНІХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Люлін В.О.
ВОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Мердова О.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ластовка В.В.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ СМЕРТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ

Соколенко О.Л.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА СПРАВЕДЛИВЕ СУДОЧИНСТВО В КОДЕКСІ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Форманюк В.В., Канєнберг-Сандул О.К.
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВОСУДДЯ

Басс В.О., Корж-Ікаєва Т.Г.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЙОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ПОВНОМАСШТАБНОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В УКРАЇНІ

Жовтан Ю.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАТТІ 290 КПК УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ВІДКРИТТЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ СТОРОНОЮ ЗАХИСТУ ПРОКУРОРУ

Юнін О.С.
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ НА БЕЗПЕЧНІ УМОВИ ЖИТТЯ

Баурда М.М.
ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗМІСТУ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ОБІГУ ІПОТЕЧНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Дрозд О.Ю., Сорока Л.В., Миськів Л.І.
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНЦЕПТУ «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ» З ОГЛЯДОМ ЙОГО ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Бондарчук О.П.
ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ІДЕЇ «СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ» ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Гладій О.В.
НОРМАТИВНЕ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ІНТЕРЕС» У РОЗРІЗІ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Жадан Є.В.
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ

Тичина Д.М.
ВІКТИМОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЖЕРТВ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА

Черненко Г.І.
ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА ЗЕЛЕНИМ ТАРИФОМ

Марасін О.В.
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ

Переверзєва О.С.
ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ В ДЕРЖАВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО COЮЗУ

Бабін Б.В.
ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ У МОРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Шевчук В.С.
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Лахова О.В.
ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ СЕКТОРІ

Барабаш О.О., Цуркан-Сайфуліна Ю.В.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ НОРМ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ